CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

GIS/FM řešení pro inženýrské sítě

Tvorba, správa a publikování geoprostorových informací rozvodných a komunikačních sítí
GIS technologie pro inženýrské sítě

VaK Univerzální datový model pro Autodesk Geospatial řešení, s podpůrnými nástroji pro správu inženýrských sítí v areálech, případně pro malé provozovatele. Rozsah datového modelu a vytvořené nástroje umožňují efektivní správu sítě i bez nutnosti pořizování a vedení rozsáhle dokumentace. Samozřejmostí jsou funkce pro topologie, trasování, analytické funkce pro práci např. s katastrem (věcná břemena), příprava na integraci s dalšími systémy (ERP, zákaznické a technicko-provozní systémy). Takto koncipovaný model umožní nejen efektivnější správu vlastního majetku, ale také plnění veškerých povinností vzhledem ke státní správě a samosprávě (ÚAP, DTM, stavební zákon, energetický zákon, vodní zákon), ale i veřejnosti (vyjadřování) a dalším subjektům (např. výměna a online sdílení dat s dalšími provozovateli v oblasti).

Lze využít pro nejrůznější typy sítí - rozvody energie, plynu, paliva, signalizační, požární a bezpečnostní rozvody, komunikační sítě, apod. Řešení lze propojit s daty katastru nemovitostí a dalšími moduly.

Funkce a datový model

Datový model obsahuje tabulky a třídy prvků potřebné pro vedení a správu geografické evidence inženýrských sítí. Rozsah datového modelu inženýrských sítí se pohybuje minimálně na úrovni normy ČSN 01 3411 – MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK - kreslení a značky. Reprezentace jednotlivých jevů je uzpůsobena tak, aby odpovídala současným standardům GIS a zejména pak standardům použité technologie.

Třídy prvků v modulu inženýrských sítí lze rozdělit na dvě základní kategorie:

 • Obecné třídy prvků – tyto třídy prvků obsahují podpůrná data pro třídy prvků inženýrských sítí. Jedná se zejména o informace o podzemních objektech, stavební dokumentaci, firmách, měřených bodech apod. Data v obecných třídách prvků jsou sdílená pro všechny inženýrské sítě.
 • Třídy prvků inženýrských sítí – vlastní evidence inženýrských sítí je tvořen zejména bodovými a liniovými třídami, kterou jsou dle typu sítě vzájemně propojeny do tzv. síťové topologie. Jednotlivé třídy prvků jsou členěny do logických témat dle typu inženýrské sítě. Podporovány jsou zejména následující typy inženýrských sítí:
  • Vodovod
  • Kanalizace
  • Plynovod
  • Teplovod
  • Rozvody elektrické energie
  • Produktovody
  • Sdělovací vedení
  • TV a rozhlas
  • Potrubní pošta

Jednotlivé inženýrské sítě jsou součástí vlastní síťové topologie. Díky tomu je možné síť analyzovat pomocí topologických nástrojů. Zejména se jedná o možnost trasování sítě, která zahrnuje následující varianty:

 • Trasování dostupnosti – nalezení všech dostupných prvků sítě, které se nacházejí po (proti) směru toku od zvoleného prvku
 • Trasování nejkratší cesty – nalezení nejkratší nebo nejméně nákladné cesty mezi dvěma zvolenými prvky sítě.

Samozřejmostí je možnost ovlivnění chování sítě atributovými vlastnostmi jednotlivých prvků. Lze například nastavit pravidlo, které mění stav prvku sítě (zavřeno/otevřeno) na základě hodnot jednotlivých atributů prvku. Pravidla, která mění chování sítě, lze nastavit také ad-hoc v uživatelském prostředí během trasování. Uživatel tak může během sezení dynamicky měnit chování trasovacího algoritmu. Díky topologiím lze také dosáhnout vyšší kvality dat. Topologie má vestavěna pravidla, které nás mohou upozornit na různé chyby v datech. Jedná se zejména o problémy způsobené chybějícími prvky na sítí (chybějící tvarovka na odbočení, chybějící bod na začátku vedení, apod.) a chyby napojení jednotlivých prvků sítě (topologie definuje jaké prvky je možno vzájemně propojit).

Vyjadřovací portál

Aplikace Vyjadřovací portál je kompletní řešení pro automatizaci vyjadřování k existenci inženýrských sítí.

Integrace na podnikové systémy

Díky otevřenosti použité technologie je možné řešení GIS snadno integrovat na další systémy. Příkladem může být: zobrazení informací zákaznického systému v mapě (vazba přes adresy), poskytování dat do systémů údržby, synchronizace a integrace s IDM, či ActiveDirectory, přenos informací o majetku či osobách z/do ERP systému (např. SAP, Helios, atd.). Velmi efektivním řešením je také integrace GIS s řešením pro správu dokumentů, např. MS Sharepoint, které umožňuje vázat dokumentaci k jednotlivým prvkům v GIS, ale zároveň k ní přistupovat z vlastního prostředí.

Data GIS systému jsou uložena v otevřených nativních formátech (Oracle SDO, MS SQL Spatial) a lze k nim kdykoliv přistupovat i dalšími nástroji.


Firma CAD Studio nabízí řadu implementačních řešení propojujících GIS/CAFM řešení postavená na Autodesk Geospatial na další podnikové systémy, SAP (moduly AM, RE-FX, FI, PM, HR/PA) a další.


Další informaceŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Inženýrské sítě
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí