CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

Generativní navrhování

Navrhujte a vyrábějte vysoce inovativní produkty převyšující stávající konstrukční řešení.Generativní navrhování

Společnost Autodesk je již řadu let průkopníkem rychle se rozvíjející oblasti tzv. generativního designu - způsobu konstruování, ve kterém člověk zadává pouze vstupní požadavky navrhovaného dílu či stavby, ne jejich konkrétní tvar a materiál - počítač pak sám navrhuje různé tvary, analyzuje je, vytvoří a doporučí optimální tvar dílu splňujícího zadané požadavky (například pevnost, přenesený výkon, únosnost, oslunění apod.).

Nástroje generativního navrhování jsou již rutinně využívány řadou firem, především z oblasti automotive a v letectví. Principy generativního designu, návrhu tvaru jen ze zadaných hraničních parametrů, se ale uplatňují i ve stavebnictví - např. návrh dispozic kanceláří, domů nebo bytových jednotek.

Proces generativního navrhování podstatným způsobem urychluje postupy uvádění výrobků na trh (Time-to-market). V iterační fázi návrhu automaticky ohodnotí vyrobitelné varianty a příprava výroby tak může probíhat již jen na předem oklasifikované variantě.

GD - proces

Obraťte se na nás ještě dnes a dovolte nám ukázat vám, jak mohou řešení Autodesk pro generativní navrhování pomoci ve vaší konstrukční a výrobní praxi.


Generative Design v aplikaci Autodesk Fusion 360

Nástroje generativního designu (GD) jsou již delší dobu k dispozici v aplikacích Autodesk Within, Project Dreamcatcher nebo Autodesk Netfabb. Významným krokem zpřístupňujícím nástroje generativního navrhování běžným konstruktérům ale bylo nedávné zahrnutí funkcí GD do konstrukční aplikace Autodesk Fusion 360. V ní je nyní přístupný modul "Generative Design", umožňující přejímat vstupní geometrii z Fusion 360 (a tedy i z jakékoliv jiné CAD aplikace). Díky podmínkám vyrobitelnosti a zpracování generativního návrhu lze model využít i pro klasické způsoby výroby obráběním nebo kombinované hybridní typy výroby.

Cloudové nástroje pak z těchto podkladů a z dalších výchozích podmínek vytvoří ("vymyslí") zcela nový tvar, resp. sérii vhodných tvarů pro porovnání parametrů a volbu optimálního výsledku z nabízených variant. Výpočty jednotlivých variant a stažení výsledného 3D modelu jsou tarifikovány tzv. cloud kredity nebo lze využít "all-you-can-eat" licenci v rámci Generative Design Extension.

Generativní navrhování


Generative Design v projektování - Revit, Project Refinery

Strojový návrh optimalizovaných skladeb stavebních prvků nebo zařizovacích předmětů je od verze 2021 také součástí BIM aplikace Autodesk Revit (v sadě AEC Collection). Po zadání návrhových kritérií - např. maximalizace využité plochy, oslunění, minimalizace docházkové vzdálenosti - můžete využít strojově generovaných variant pro nalezení optimálního návrhu.

Ukázka využití:

Možnosti generativního navrhování v projekční praxi - urbanismus, budovy, rozmístění místností, apod. Viz původní Project Refinery a Project Fractal.


Přínosy generativního navrhování

Výrobci stále hledají způsoby, jak získat konkurenční výhodu pomocí inovací a urychlení vývoje nových produktů. Generativní navrhování nabízí výrobcům lepší návrhová řešení, poskytující chytřejší výsledky při podstatně nižších nákladech.

Jaké výhody generativní navrhování přináší?

  • Zvýšená produktivita - rychlé získání tisíců iterací
  • Lepší využití lidských zdrojů - drazí zaměstnanci nejsou vázáni rutinními a opakovanými úkoly
  • Nižší náklady - simulace a testování jsou vestavěné do procesu návrhu, což šetří drahé výrobní změny
  • Zvýšená kreativita - algoritmy vytvářejí netradiční a organické formy zcela mimo rámec představivosti lidí
  • Zvýšená spokojenost a loajalita zákazníků - vyšší kvalita designu a výkonnosti umožní dodávat kvalitnější výrobky
  • Nižší uhlíková stopa - snížené množství odpadu a energie ve výrobních a logistických procesech

Příklady GD návrhů

Prostředí modulu Generative Design ve Fusion 360:

GD návrh

Varianty vygenerovaných tvarů a jejich parametry:

GD návrh

Výsledný 3D model v interaktivním prohlížeči (vyžaduje browser s WebGL):


Konzola:

GD návrh

GD návrh


Videoukázky

Videa s ukázkami použití produktů Autodesk pro generativní navrhování:


Další informaceŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Generativní navrhování
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí