Ukázka technologie DWF na webu
Viz Podobnější informace o DWF

zpět na stránku popisující formát elektronického publikování CAD dat - DWF
Máte-li nainstalován prohlížeč WHIP! (pole vlevo, automatická instalace; již nepodporován) nebo Volo View (pole uprostřed; již nepodporován) nebo Autodesk DWF Viewer/Design Review (pole vpravo, automatická instalace), vidíte zde ukázkový výkres z AutoCADu, ve kterém se můžete interaktivně pohybovat (Zoom, Pan...), pravým tlačítkem myši vyvolávat funkce prohlížeče, či pomocí Intellimouse zoomovat kolečkem:

Whip!Volo ViewDWF Viewer (Design Review)


Můžete si též vyzkoušet vložení výkresu/symbolu z Webu přímo do AutoCADu - stiskněte Ctrl a přetáhněte tento symbol dveří do okna AutoCADu (R14 nebo vyšší):

   


Autodesk DWF Viewer (Design Review) - bezplatný prohlížeč souborů DWF