Nástroj Scale List Cleanup

Tento nástroj řeší problémy se soubory, které obsahují nadbytečná měřítka.


Popis problému

Obsahuje-li soubor nadbytečná měřítka, může být negativně ovlivněn výkon. Soubor se dokonce může stát nepoužitelným. Pro používání souboru je nutné odstranit některé scales. Tento nástroj opravuje postižené soubory odstraněním nadbytečných měřítek.

POZNAMKA: Vnořené externí reference mohou být příčinou vzniku nadbytečných měřítek. K nápravě problému je nutno nainstalovat aktualizaci Service Pack 1 pro palikaci AutoCAD 2008 nebo odpovídající aktualizace Service Pack pro produkty, které jsou na aplikaci AutoCAD založeny. Nástroj Scale List Cleanup opravuje soubory, které byly poškozené před instalací nezbytné aktualizace Service Pack.


Ovlivněné produkty


Návod k instalaci

Instalace nástroje Scale List Cleanup

Pro dokončení instalace musíte mít oprávnění správce vašeho operačného systému Microsoft® Windows®.

 1. V závislosti na vašem operačním systému (32bitovém nebo 64bitovém) si stáhněte příslušný samorozbalovací spustitelný soubor formátu exe.
 2. Zvolte složku.
 3. Rozbalte soubory do zvolené složky.
 4. Určete cestu k souboru a zkopírujte soubory CleanupScales.exe, CleanupScalesRes.dll, a CleanupScales.html do instalačního adresáře vašeho produktu skupiny AutoCAD.

  POZNAMKA: Před spuštěním tohoto nástroje musíte spustit soubor CleanupScales.exe z instalačního adresáře příslušného produktu skupiny AutoCAD.

Oprava příslušných produktů

Oprava příslušných produktů

 1. Zavřete všechny příslušné soubory. Otevřené souboty nebudou opraveny.
 2. Spustte nástroj Scale List Cleanup z instalačního adresáře vašeho produktu skupiny AutoCAD.
 3. Pod položkou Files to Clean (Soubory k čistění) zvolte příslušné soubory.
 4. Je-li to nutné, zvolte v nabídce Annotative Objects (Objekty poznámek) položku Maintain Visual Fidelity (Zachovat vizuální věrnost).

  POZNAMKA: Tato možnost dovoluje zachovat věrnost pohledu u objektů poznámek, jsou-li zobrazeny v aplikaci AutoCAD 2007 nebo předchozích verzích a odpovídají systovému prostředí SAVEFIDELITY. Objekty poznámek mohou být zobrazeny v různých měřítcích. Při výběru této možnosti jsou objekty poznámky rozloženy a zobrazení měřítek jsou uchována (v anonymním bloku) pro oddělení hladin pojmenovaných podle původní hladiny a dostanou číselnou příponu.

 5. V seznamu nových měřítek v rozevíracím seznamu vyberte předlohu seznamu měřítek.

  POZNAMKA: Každá předloha seznamu měřítka obsahuje odlišný seznam měřítek. Při použití tohoto nástroje jsou nepoužívaná měřítka smazány ze souborů a je použit seznam měřítek z vybrané předlohy.

 6. Je-li to nutné, změnte prahové hodnoty v seznamu měřítek.

  POZNAMKA: Prahová hodnota měřítek určuje minimální počet měřítek, které musí soubor obsahovat k tomu, aby byl opraven. Výchozí nastavení prahových hodnost počtu měřítek je 50. Soubory obsahující méně měřítek než prahová hodnota nebudou opraveny. Pro změnu prahových hodnot zadejte na panelu Seznam nových měřítek ukazatel počtu v poli Prahová hodnota.

 7. Klepněte na OK. Opravené soubory se uloží ve formátu, ve kterém byly naposledy uloženy.