CAD Studio - CAD/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky English Deutsch
CAD eShop

LTextension CAD Studio LT Extension

Zvyšte produktivitu vaší práce v AutoCADu LTAplikace LT Extension

LT-Extension je doplňková aplikace firmy CAD Studio určená pro AutoCAD LT (popř. AutoCAD). Rozšiřuje možnosti AutoCADu LT o řadu užitečných funkcí formou rozšiřujícího nástrojového panelu. LT Extension je kompatibilní s AutoCADem LT98, LT2000, LT2000i, LT2002, LT2004, LT2005, LT2006, LT2007, LT2008, LT2009, LT2010, LT2011, LT2012, LT2103, LT2014, LT2015, LT2016, LT2017 a LT2018 (v jakékoliv jazykové verzi; a s plným AutoCADem). Jsou podporovány 32bitové i 64bitové verze AutoCADu LT ve Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 a Windows 10 (32/64).


Instalace


Pro AutoCAD LT 2004, LT 2005, LT2006, LT 2007, LT2008, LT 2009, LT 2010, LT 2011, LT 2012, LT 2013, LT 2014, LT 2015, LT 2016, LT 2017 a LT 2018 můžete využít automatický instalační program LTExtensionSetup.exe.

V ostatních případech zkopírujte všechny soubory z distribučního archivu do adresáře Support vašeho AutoCADu LT (např. C:\Program Files\AutoCAD LT 2002\Support nebo C:\Documents and Settings\jméno_uživatele\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD LT 2010\R15\csy\Support nebo C:\Users\jméno_uživatele\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2018\R24\csy\Support ).
DŮLEŽITÉ (jen při prvním spuštění): Spusťte AutoCAD LT a zadejte příkaz _MENULOAD (ČTIMENU), resp. _CUILOAD. Načtěte LText-CZ.mns (nebo patřičný CUIX souboru ribbonu) jako tzv. částečnou nabídku - partial menu (jméno souboru nabídky musí zůstat "LTEXT-CZ.MNS", resp. "LTEXT.MNS"). V okně AutoCADu se objeví panel LT Extension. Umístěte jej (nebo ukotvěte) kam potřebujete. Toto je pouze jednorázová operace - v následných sezeních AutoCADu LT se již panel bude načítat automaticky.


Použití


Aplikaci tvoří nástrojový panel s plovoucími podnabídkami (panely) jednotlivých skupin funkcí (pro LT2014, 2015 a vyšší též ribbon). Stiskem posledního tlačítka (s bílým obdélníkem) v podnabídce můžete podnabídku oddělit do samostatného panelu.

LT Extension

LT ExtensionVideoukázka výkazových funkcí:

Videoukázka exportu souřadnic:

Videoukázka automatického číslování textů:Starší Flash ukázka použití LT Extension Flash


První část nástrojového panelu LT Extension obsahuje funkce pro hladiny.

 • Zmrazit ukázáním - zmrazí hladinu, v níž leží objekt, na který ukážete
 • Vypnout ukázáním - vypne hladinu, v níž leží objekt, na který ukážete
 • Izolovat hladinu - zmrazí všechny hladiny, kromě té, v níž leží objekt, na který ukážete (na obrazovce zůstanou jen objekty ležící v této hladině)
 • Vymazat hladinu - vymaže všechny objekty(!) v hladině, v níž leží objekt, na který ukážete
 • Rozmrazit vše - rozmrazí všechny hladiny (např. pro návrat z Izolovat hladinu nebo ze Zmrazit xref hladiny)
 • Přesunout do aktuální hladiny - přesune vybrané objekty do aktuální hladiny
 • Přesunout do vybrané hladiny - přesune objekty z hladiny 1. vybraného objektu do hladiny jako je 2. vybraný objekt
 • Zmrazit xref hladiny - zmrazí všechny hladiny xrefů
 • Rozložit hladinu - rozloží všechny rozložitelné objekty v hladině, v níž leží objekt, na který ukážete
 • Hladinu nahoru - přesune nahoru (pořadí) objekty v hladině, v níž leží objekt, na který ukážete

Druhá část nástrojového panelu LT Extension obsahuje kreslicí, identifikační/kótovací a textové funkce.

 • Délka oblouku - okótuje vybraný oblouk jeho délkou (ne úhlem jako Dimangular), v LT2008 a vyšších použije _DIMARC (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • Řetěz přímých kót - okótuje zadané body řetězem přímých kót
 • Řetěz zarovnaných kót - okótuje zadané body řetězem zarovnaných (šikmých) kót
 • ID bodu - označí ukázaný bod odkazem s jeho souřadnicemi X/Y (staničení) (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • ID bodu XYZ - označí ukázaný bod odkazem s jeho souřadnicemi X/Y/Z (3D poloha) (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • Výměra plochy (obj) (text/popis) - změří plochu ukázané plochy (výběrem hranice) a vloží textovou popisku (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • Výměra plochy (bod) (text/popis) - změří plochu ukázané plochy (bod uvnitř) a vloží textovou popisku (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • Orámovaný odkaz - kreslí odkaz s orámovaným jednořádkovým textem
 • Kóty in->mm - převede vybrané kóty z palců na milimetry
 • Dim1 vyp - vypne první vynášecí čáru kóty
 • Dim2 vyp - vypne druhou vynášecí čáru kóty

 • Kříž - kreslí nekonečný kříž v zadaném bodu - přímky v osách X/Y
 • Horizontální linie - kreslí nekonečnou vodorovnou konstrukční čáru (X)
 • Vertikální linie - kreslí nekonečnou svislou konstrukční čáru (Y)
 • Oblouk délkou - kreslí oblouk zadané délky

 • Orámovaný text - vepíše text orámovaný obdélníkovým rámečkem (vlastnosti textu závisejí na aktuálním kótovacím stylu - viz _DIMSTYLE)
 • Text podél - natočí stávají text podél vybrané čáry (natočení) - vyberte text a potom linii
 • Autonumber - vkládá řadu textů se zvyšujícím se číslem (text středěn na ukazované body; předpokládá styl písma s měnitelnou výškou) (vlastnosti textu závisejí na aktuálním stylu písma - viz _STYLE)
 • Autonumber edit - upravuje ukazované texty na číselnou řadu se zvyšujícím se číslem (předpokládá styl písma s měnitelnou výškou)
 • Autonumber bloků - upravuje ukazované bloky (atributy) na číselnou řadu se zvyšujícím se číslem
 • Autonumber reset - nastavuje výchozí číslo pro autonumber (00 nebo NN)
 • Název výkresu - vloží do výkresu text s aktuálním jménem výkresu (bez cesty a přípony) (vlastnosti textu závisejí na aktuálním stylu písma - viz _STYLE)
 • Komentář objektu - připojí k objektu trvalý komentář zobrazovaný při pozastavení kurzoru nad objektem (ne pro LT98)
 • Text 2 - vloží text výšky 2-násobku hodnoty DIMSCALE
 • Text 5 - vloží text výšky 5-násobku hodnoty DIMSCALE
 • Text 10 - vloží text výšky 10-násobku hodnoty DIMSCALE

 • Vložit obrázek - vloží rastrový obrázek (ve verzi LT2007/2008 se cesta zadává textově, v LT2009 využije vnitřní funkci)
 • Vložit 10 obrázků - vloží šablonu 10 rastrových obrázků (ve verzi LT2007/2008 se cesty zadávají textově)
 • Nepravidelný výřez - vloží sadu nepravidelných výřezů v rozvržení (vymažte nepotřebné)
 • Vložit dyn.popisku XY - vloží dynamický blok popisující souřadnice (LT2007 a vyšší)
 • Vložit dyn.popisku jména uživatele - vloží dynamický blok se jménem uživatele (viz Možnosti) a názvem počítače - vhodné pro vykreslování (LT2007 a vyšší)
 • Vložit dyn.popisku vrstevnice - vloží dynamický blok, který přeruší vrstevnici a vepíše zarovnaně orámovanou výšku vrstevnice (LT2007 a vyšší)
 • Vložit dyn.symbol přerušení - vloží parametrický symbol přerušení, klepněte pro zobrazení uzlů - protažení, změna tvaru (LT2007 a vyšší)
 • Vložit dyn.symbol izolace - vloží parametrický symbol izolace, pomocí uzlů lze protáhnout (LT2006 a vyšší)
 • Online katalog CAD bloků - přejde na web katalogu CAD bloků - www.cadforum.cz/catalog

 • Kalkulačka - spustí kalkulačku
 • Konvertor jednotek - spustí převodník fyzikálních jednotek
 • Kalkulačka-Plus - sečte čísla (v jakémkoliv příkazu AutoCADu LT, i souřadnice - např. ÚSEČKA z [0,0] do [123+456,789*3] )
 • Kalkulačka-Mínus - odečte čísla (v jakémkoliv příkazu AutoCADu LT, i souřadnice)
 • Kalkulačka-Krát - vynásobí čísla (v jakémkoliv příkazu AutoCADu LT, i souřadnice)
 • Kalkulačka-Děleno - vydělí čísla (v jakémkoliv příkazu AutoCADu LT, i souřadnice)

Třetí část nástrojového panelu LT Extension obsahuje editační funkce.

 • Srovnej - vyrovná vybraný objekt s jiným objektem - posunem/otočením (podobné příkazu Srovnej v AutoCADu)
 • Otočit kopírovaný objekt - provede funkci kopie a otočení na vybraném objektu (podobně jako MoCoRo v Express tools)
 • Otočit atribut - umožní natočení jednotlivých atributů
 • Otočit 180 - otočí vybraný objekt vzhůru nohama (osa v bodu výběru)
 • Otočit 90 vs - otočí vybraný objekt o 90 stupňů ve směru hod.ručiček (osa v bodu výběru)
 • Otočit 90 ps - otočí vybraný objekt o 90 stupňů proti směru hod.ručiček (osa v bodu výběru)
 • Otočit výřez výkr.prostoru - natočí obsah výřezu ve výkresovém prostoru (např. o 90°)
 • Seskupit vybrané - seskupí vybrané objekty do anonymní skupiny (budou vybírány pohromadě)
 • Výkaz délek - vypíše přehled délek vybraných úseček a křivek (Line/přímé Polyline), seskupených dle hladin (výsledek lze zkopírovat přes Schránku do Excelu, Wordu nebo zpět do AutoCADu)
 • Výkaz ploch - vypíše přehled výměr ploch vybraných uzavřených křivek (přímé hranice), seskupených dle hladin (výsledek lze zkopírovat přes Schránku)
 • Výkaz bloků - vypíše přehled počtu vybraných bloků ve výkresu, seskupených dle názvu bloku (výsledek lze zkopírovat přes Schránku), případné dynamické bloky nezachovají jména
 • Export textu - exportuje vybrané textové entity (Text/Mtext) do zadaného textového souboru (např. pro Excel)
 • Export souřadnic - exportuje X-Y-Z souřadnice vybraných entit (Point/Shape/Insert/PLine) do zadaného textového souboru (čárkou oddělené údaje)
 • Přenosový ZIP - zkontroluje výkres, vyčistí nepotřebné části (Čisti) a vytvoří (ve složce výkresu) přenosový ZIP soubor pro příjemce výkresu (DWG musí být uložen)
 • Kopírovat do - zkopíruje viditelné objekty pro jejich následné vložení do jiného DWG (viz níže)
 • Vložit z - vloží zkopírované objekty do aktuálního DWG (na totéž místo, viz výše)
 • Do 2D - přenese vybrané objekty do 2D - do Z=0
 • Rozsegmentovat křivku - rozsegmentuje vybranou křivku nebo oblouk na přímé úseky pevné délky, zjednoduší komplikované polyline
 • Rozložit spline - převede vybranou spline křivku na segmentovanou čáru
 • Přesun do VP - přesune vybrané objekty z modelového prostoru do výkresového (rozvržení)
 • Barva pozadí - přepíná barvu pozadí modelového prostoru - černá/bílá (resp. tmavá)
 • Reset prostředí - reset prostředí AutoCADu a LT Extension do definovaného výchozího stavu (skript, lze přidávat vlastní volby)

Čtvrtá část nástrojového panelu LT Extension obsahuje web odkazy.

 • CAD Forum - spustí web službu CAD Fórum se stovkami CAD tipů a triků - www.cadforum.cz
 • Helpdesk - spustí web službu CAD Studio Helpdesk pro technickou pomoc - helpdesk.cadstudio.cz
 • LT Extension homepage - přejde na domácí stránku CAD Studio LT Extension, zkontroluje verzi

Aplikace navíc definuje klávesové zkratky (akcelerátory) Ctrl-šipky a Ctrl-Shift-šipky pro posun vybraného objektu (uzly) o 10, resp. 100 (se Shiftem) jednotek v daném směru.


Poznámka: vzhledem k principům skriptování v AutoCADu LT není možné ošetřit všechny potenciální chyby zadání a vyjímečné případy. Aplikace CAD Studio LT Extension nevyužívá LT Extender ani žádná přizpůsobení a doplňky AutoCADu LT, které by mohly odporovat licenční smlouvě Autodesku.


Historie

Historie aktualizací:

 • 03.04.2017: 1.18 podpora LT 2018, konvertor jednotek, barva pozadí, přenosový ZIP, řetězové kóty, kopie/vložení DWG
 • 14.04.2016: 1.17 podpora LT 2017
 • 24.03.2015: 1.16 podpora LT 2016
 • 25.04.2014: 1.15 podpora LT 2015, doplnění funkce autom. číslování bloků, ribbon pro LT2014 a 2015
 • 26.04.2013: 1.14 podpora LT 2014, doplnění funkce Text podél, odstranění odkazu iProject
 • 17.04.2012: 1.13 podpora LT 2013, oprava délky oblouku, doplnění funkcí segmentování křivky a spuštění Helpdesku
 • 28.04.2011: 1.12 podpora LT 2012, změna názvu na CADstudio LT Extension
 • 30.10.2008: 1.11 funkce přesunu hladiny do jiné hladiny, úprava ikonek
 • 08.04.2008: 1.10 podpora LT2009, popis výměry textem, pokročilé možnosti formátování délek a ploch (přípony, koeficienty), obrázky v LT2009
 • 20.11.2007: 1.9 funkce seskupení objektů, editace textů na číselnou řadu, upraven přístup do online katalogu bloků
 • 03.05.2007: 1.8 funkce popisky X/Y/Z, podpora LT2008, panel Vložit, vložení 10 obrázků, dynamické popisky souřadnic, výšky vrstevnice, jména uživatele/počítače, parametrický symbol přerušení a izolace, přístup do online katalogu bloků
 • 22.01.2007: 1.7 funkce otočení výřezu, rozložení hladiny, přesunutí hladiny nahoru (pořadí), panel Hladina
 • 25.05.2006: 1.6 funkce exportu souřadnic z výkresu, plus doplňkové parametry v Registry
 • 06.04.2006: 1.5 funkce přehledu výměr ploch uzavřených křivek, oprava výpočtu délky uzavřených křivek
 • 28.03.2006: 1.4 funkce reset prostředí, podpora LT 2007, změna názvu na Xanadu LT Extension, online kontrola verze
 • 11.04.2005: 1.3 doplněny výkazové funkce (z Reporter LT) přehled délek, přehled bloků, export textu, texty dané výšky (2/5/10), odkaz s rámečkem
 • 06.04.2005: podpora LT2006, vložení více obrázků
 • 20.01.2005: doplněny funkce zmrazení xref hladin; vícejazyčný instalátor; změna názvu na AAC LT Extension
 • 06.06.2004: doplněny funkce kreslení os, oblouku délkou, potlač.vynášecích čar, převod kót in->mm, převod výkresu do 2D, oddělené panely, změna názvu, instalační program, podpora LT2005
 • 05.11.2003: doplněny funkce rotace 180, 90 a -90; klávesové zkratky pro posuny
 • 11.08.2003: doplněny kalkulační funkce (+ - * /)
 • 28.07.2003: doplněna funkce Přesun do aktuální hladiny, Přesun do výkres.prostoru, LT Extension homepage
 • 09.06.2003: doplněna funkce Explode spline
 • 08.03.2003: doplněna dokumentace, aplikace kompatibilní s verzí LT 2004
 • 23.09.2002: přidána funkce Nepravidelné výřezy, Otočení atributů
 • 10.07.2002: přidána funkce Reset pro Autonumber, ošetření vypínání aktuální hladiny
 • 01.03.2002: přidána funkce Srovnej a Vlož obrázek, přidány web odkazy
 • 29.01.2002: oprava arcdim, přidána funkce Rámeček
 • 01.12.2001: textové funkce, kalkulačka
 • 14.11.2001: první verze

Problémy


Případné dotazy a problémy zasílejte na adresu: info@cadstudio.cz.

Případné dotazy k vývoji zakázkových aplikací pro AutoCAD a Inventor zasílejte na adresu: develop@cadstudio.cz.


Objednávka


Komerční verzi aplikace si můžete zakoupit online - KOUPIT.

Facebook Twitter Google+ YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2018 CAD Studio a.s. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí