CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

ImportRUIAN CAD Studio - Import RÚIAN pro GIS (VFR)

Převod dat registru RÚIAN do relačních databází Oracle a MS SQL a GIS modelů Autodesk


Aplikace Import RÚIAN pro GIS aplikace Autodesk a další


RÚIAN Import Import RÚIAN je nástroj firmy CAD Studio pro import dat registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí; Výměnný formát RÚIAN - VFR) do relačních databází Oracle, MS SQL a SQLite. Využívá veřejný dálkový přístup (VDP) registru RÚIAN na vdp.ruian.cz. Aplikace nabízí import úplných (tedy včetně grafiky) stavových dat na úrovni státu i obcí. Je podporován výměnný formát VFR (GML 3.2.1, XML).

Základní registr RÚIAN sdílí některé prvky s ISKN (parcely, budovy, atd.) - viz VFK ČÚZK. Obsahuje konsolidovanou databázi adresních míst a územního členění. Tato data je nyní možné přímo načítat do produktů Autodesk. Vzhledem k průběžným aktualizacím RÚIAN (měsíční stavová data, denní aktualizace) nabízí aplikace snadný opakovaný import dat (aktualizaci) pomocí uložených konfigurací.

Oficiální katastrální data zdarma!

RÚIAN struktura Import probíhá primárně do Oborového modelu aplikace Autodesk - AutoCAD Map 3D (2013 a vyšší) či Autodesk Infrastructure Map Server (2013 a vyšší), ale je možné využít k importu i do prosté SQL databáze (spatial) - tedy pro prakticky jakýkoliv GIS produkt, včetně starších verzí GIS aplikací Autodesk (je nutná jen podpora FDO) a včetně non-Autodesk GIS aplikací. Součástí produktu je skript pro založení potřebných tabulek. Pro fungování je potřeba mít Admin práva. Pro zmíněné nástroje Autodesk je předpřipravený balíček zahrnující:

 • Oborový model se všemi bodovými, polygonovými i popisnými třídami, včetně vazeb a formulářů.
 • Základní model zobrazení nad všemi třídami.
 • Základní sada vyhledávačů polohy.
 • Nástroj umožňuje nejen samotný import, ale také přímé stažení aktuálních datových balíčků z portálu ČÚZK.
 • Konfiguraci importu je možné uložit spolu s výběrem obcí k importu a uloženou konfiguraci posléze využít k opakovanému importu – aktualizaci dat.
 • Nástroj je možné spouštět z příkazové řádky s přednastavenou konfigurací a aktualizaci dat tak zcela automatizovat.

RÚIAN

Využití aplikace

Data RÚIAN ve formátu VFR lze využít v mnoha oblastech projekční praxe a GIS systémů - např.:

 • Základní prostorová navigace a vyhledávání v územním členění ČR.
 • Jednotný zdroj informací, který je možné použít při komunikaci s partnery a státní správou.
 • Možnost doplnění prostorové informace k běžným databázovým údajům (např. lokalizace klientů dle adres, pokrytí službami, atd.)
 • Aktuální zdroj grafické reprezentace polygonů a bodů parcel a budov z katastru nemovitostí, využitelný pro agendy jako je vyjadřování, analýzy překrytí a dotčených parcel, dohledávání informací v KN, atd.

Doprovodné služby

K nástroji "Import RÚIAN" dodává CAD Studio různé doplňkové služby:

 • Implementace nástroje do prostředí zákazníka
 • Náhrada a převazbení aktuálních dat (ČSÚ, ČÚZK) za data RÚIAN
 • Školení

Videoukázka

Použití RUIAN:

Export do holého DWG:


Aktuální verze, historie

Map 2014 compatible
 • Import RÚIAN V1.2.24/1.2.25 64b (2/2019)
  • Oprava chyb při importu bonit parcel, způsoby ochrany pozemků a objektů, detailní TEA objektů
  • Úprava hlášení před importem
  • Doplnění indexu na sloupci KOD v RN_ADRESNI_MISTO_B v zakládacím schématu
 • Import RÚIAN V1.2.23 64b (1/2019)
  • Přidán import bonit parcel, způsoby ochrany pozemků a objektů, detailní TEA objektů (pro Oracle i MS SQL)
  • Struktura databáze se nemění
  • Oracle: Úpravy aplikace tak, aby byla méně závislá na určité verzi Oracle.DataAccess
  • Oracle: Je stále potřeba 64b verze Oracle klienta (nejlépe 12c)
  • Reflektování změny formátu poskytovaných dat. Místo gzip je nyní zip.
 • Import RÚIAN V1.2.21 64b (12/2018)
  • Přidána editace datumu, ke kterému je možné poskytovaná data získat. V předchozí verzi byla pouze možnost vybrat ze seznamu za poslední tři měsíce nebo získat data za aktuální měsíc. Dříve byla poskytována data RÚIAN k poslednímu dni předchozího měsíce, nyní toto pravidlo není jisté.
 • Import RÚIAN V1.2.9 64b (7/2017)
  • při chybě stahování dat se zkouší opakované stahovaní 3x (vždy po prodlevě 30s)
  • z aplikace odstraněny knihovny Oracle a MS SQL (klient musí být nainstalován)
  • nový licenční mechanismus (je potřeba si zažádat o nový licenční klíč)
  • přidáno tlačítko pro editaci connection string
  • přidáno tlačítko pro otevření pracovního adresáře
  • přidána volba pro ukončení aplikace při výskytu chyby při zápisu do databáze
  • upraveno GUI
  • upravena nápověda
 • Import RÚIAN V1.2.8 64b (3/2016)
  • Již pouze 64bit verze.
  • Aktualizace seznamu obcí.
  • Možnost výběru post skriptu.
  • Možnost stáhnout poslední aktuální RÚIAN data bez upřesnění datumu.
  • Úpravy uživatelského rozhraní.
  • Při chybě při stahování obce, zápis do logu a pokračování na další obci.
  • Opravy chyb (zápis bodu v MS SQL, ...).
 • Import RÚIAN V1.2.4 - 1.2.7 (10/2015)
  • Interní verze.
 • Import RÚIAN V1.2.3 (10/2015)
  • Možnost neimportovat záznamy s prázdnou geometrií.
 • Import RÚIAN V1.2.2 (2/2015)
  • Oprava drobných chyb v importu.
 • Import RÚIAN V1.2.1 (11/2014)
  • Možnost volání v úloze na pozadí (žádné UI).
 • Import RÚIAN V1.1.10 (10/2014)
  • Úpravy UI dle žádostí zákazníků.
  • Nová volba v UI - použít aktuální data RÚIAN pro import
  • Nová volba v UI - po importu odstranit data z disku
 • Import RÚIAN V1.1.10 (8/2014)
  • Úpravy UI.
 • Import RÚIAN V1.1.9 (8/2014)
  • Opravy chyb v importu MS SQL.
 • Import RÚIAN V1.1.8 (7/2014)
  • Podpora MS SQL Server 2012.
 • Import RÚIAN V1.1.7 (6/2014)
  • Opravy chyb a úprava uživatelského rozhraní.
 • Import RÚIAN V1.1.3 (12/2013)
  • Podpora spuštění uživatelského skriptu po úspěšném importu dat.
 • Import RÚIAN V1.0.6 (10/2013)
  • Oprava typu geometrie u ulic, které mají jen jeden úsek.
 • Import RÚIAN V1.0.5 (9/2013)
  • Importuje i prvky, které nemají přiřazenu žádnou geometrii (např. Adresní místa).
 • Import RÚIAN V1.0.4 (7/2013)
  • Zrychlení validace záznamů.
  • Úprava UI (nové tlačítko s ikonou pro ověření dostupnosti nové verze).
 • Import RÚIAN V1.0.3 (4/2013)
  • ! Oprava chyb při importu geometrií. !
  • ! Přizpůsobení novému formátu souř. systému v online zdrojích RÚIAN. !
  • Úprava UI (nový checkbox pro import linií)Cena, trial

Cenové informace - KOUPIT, resp. kontaktujte CAD Studio pro cenovou nabídku

Stáhnout GIS aplikaci Import RÚIAN V1.2.25.

Poznámka: bez zakoupeného licenčního klíče funguje aplikace v 15 denní zkušební verzi s omezenou funkcionalitou.
Příbuzné aplikace

Firma CAD Studio nabízí také aplikace pro převod souborů formátu VFK do všech typů GIS systémů, včetně Infrastructure Map Server (VFK2DB) a do AutoCADu (VFK2DWG, dříve VFK Import). Pro projektanty je určena aplikace Záborák generující záborové elaboráty z dat RÚIAN a VFK. Podobně též mapy VKM, VGI, DTMM, ...


Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Import-RUIAN
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí