CAD Studio - CAD/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky English Deutsch
WinGraven

WinGraven

Program na podélné řezy pro venkovní rozvody vody, kanalizace a plynuDoporučená alternativa - AutoPEN.
Podélné řezy potrubních rozvodů kompatibilní s programy AutoCAD a Civil 3D

Co je WinGRAVEN?

Prostředí aplikace WinGRAVEN (zvětšit)
Prostředí aplikace WinGRAVEN (klepněte pro větší)
Program WinGRAVEN (aktuální verze 2008) je samostatný program pro praktickou tvorbu podélných řezů potrubních sítí, určený pro operační systém Windows. Interaktivní formou jsou zadávána všechna data a geometrie potrubního rozvodu. Program funguje na jiném principu než obecné kreslící programy. V programu se zadání přímo nekreslí (vyjma doplňkového kreslení), ale program zpracovává datové zadání uživatele (ruční, popř. import z AutoCADu či Excelu) do grafické formy zobrazení dat (kompatibilní s AutoCADem a dalšími CAD aplikacemi). Jinými slovy: WinGRAVEN je projekčně-konstrukční program s grafickou interpretací zadaných dat.

Program interaktivně zobrazuje data, která uživatel vloží nebo upraví podle zadání. Ke každému grafickému elementu (bod v řezu) jsou navázána i data. Ve výběrových seznamech objektů a značek nejsou jen výkresové tvary objektů, ale i jejich parametry (např. rozměry), ze kterých si může uživatel vybrat jednu z variant či zadat vlastní.

Program nabízí velké množství oken a ovládacích tlačítek. Pro dosažení žádaného výsledku ale není potřeba znát všechny jejich funkce. Řada nástrojů slouží pouze pro urychlení rutinní práce a přizpůsobení prostředí programu - využijete je až po zvládnutí principů zadávání.


WinGRAVEN - Základní funkce

Program WinGRAVEN byl vyvinut podle požadavků české praxe projektování potrubí a je tak podřízen co nejefektivnějším postupům práce. Hlavní principy:

 • v programu není nutné kreslit žádné úseky, objekty, značky objektů, značky křížení, výškové značky (kačenky). V programu se tyto grafické celky jen zapínají (aktivují) nebo vypínají a nastavují se pouze jejich vlastnosti (parametry nebo rozměry)
 • při změně měřítka (např. použití dat z projektu stavebního povolení – 1:1000 ) na 1: 500 pro RP stačí kliknutím do nastavení okamžitě změnit celý řez včetně všech souvisejících datových záležitostí (tvary objektů atd.). Změnou se nemění lokální umístění automatických popisů, značek atd. – vždy se přizpůsobí (přesunou) dle nových pozic umístění os ve výkrese
 • vložením úseku do řezu nebo změněním délky úseku se automaticky celý výkres přizpůsobí a program ostatní entity posune (neplatí pro entity doplňkového kreslení, které nejsou závislé na zadání dat řezu)
 • při změně výšky dna ve vybraném bodě (ose) se automaticky dopočítává vykreslení návaznosti sousedních úseků a výška vloženého objektu
 • interpolace tvaru dna potrubí (přímkou, spádem, protažením) pro mnoho variant projekčních návrhů (rychle vytvořitelných)
 • pro interpolaci mezilehlých bodů řezu lze využít hromadného nástroje pro celý řez. Po zadání všech známých výšek může program dointerpolovat všechny výšky s nulovou hodnotou dle nejbližších známých výšek
 • možnost hromadného zadání vybraných dat a vlastností (úseků nebo os bodů) mezi uchopenými osami (tj. dílčích částí řezu)
 • není třeba vyplňovat tabulky spádů, profilů a vzdáleností objektů, tyto program generuje dle zadání dat (u kanalizace i tabulky průtoků, rychlostí)
 • uživatel má možnost si dále, i proti nastavení (vypočtu) tabulky programem, individuálně upravovat obsah nebo umístění libovolných textů a hodnot
 • přenášení dat (pomocí mezipamětí) mezi body řezu a mezi řezy (vhodné pro data připojení jiných řezů a pro křížení)
 • import dat řezu z jiných programů (AutoCAD, Excel, Tab602...)
 • export výkresů řezů, tabulek dat řezu, tabulek kalkulace materiálu, tabulek a výkresů šachet nebo výkopů do AutoCADu
 • práce s třemi řezy a třemi profesemi najednou (voda, kanalizace, plyn)
 • možnost dokreslení doplňkového kreslení nezávislého na datech řezu
 • interaktivní posun entit v ploše výkresu (výškové kóty, názvy bodů a objektů, objektové značky atd.)
 • interaktivní editace dat (parametrů, rozměrů) dílčích entit zadání řezu (výškové kóty křížení, vložené objekty, objektové značky atd.)
 • klonování dat (přenášení vlastností entit) vybrané identifikované entity do jiných identifikovaných entit
 • v jednom řezu je možno použít libovolný počet materiálů a výšek podsypů potrubí
 • uživatel má možnost dimenzovat gravitační dešťovou a splaškovou kanalizaci

WinGRAVEN - výkres řezu kanalizační sítěUkázky prostředí aplikace

WinGRAVEN - nastavení vlastností osy bodu WinGRAVEN - schéma tvaru výkopu

WinGRAVEN - schémata vložených objektů WinGRAVEN - druhy výkopů

Další informaceŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o WinGRAVEN
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Funkce:
Firma: *
Adresa:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Poznámka:
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio
© Copyright 2014 CAD Studio a.s. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí