CAD Studio - CAD/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky English Deutsch
Civil3D

AutoCAD Civil 3D

CAD aplikace pro stavební inženýrské práce a liniové stavby.
Aktuální verze - Civil 3D 2015 CZ (včetně Bonus nástrojů CS+)
Co je Autodesk Civil 3D?

Civil 3D AutoCAD Civil 3D je výkonná integrovaná CAD/BIM aplikace pro modelování a efektivnější projektování v oblastech: doprava a liniové stavby, projekty obytných a obchodních zón, práce s krajinou, potrubí, kanály, skládky odpadu, rekultivace, sanace, těžbu nerostných surovin a dalších druhy inženýrských projektů. AutoCAD Civil 3D je objektová aplikace postavená na jádru AutoCADu (resp. Mapu 3D) - povrchy, příčné řezy, profily, popisky, atd. jsou dynamicky propojené, takže změny se projeví automaticky a vy můžete rychleji ohodnotit různé varianty, provést lepší rozhodnutí a rychle vytvořit nejaktuálnější dokumentaci.

Aplikace nabízí rozsáhlou paletu funkcí pro práci s bodovým polem, 3D modelem terénu, zpracovává vrstevnice, svahy, profily, kubatury, úpravy parcel, vyrovnání, staničení, analýzy sklonu, dešťové a splaškové kanalizace, 3D vizualizace... Zahrnuje flexibilní dynamické spojení 3D objektů a návrhových dat, udržuje inteligentní vztahy mezi objekty - díky jednotnému super-modelu je každá změna v návrhu dynamicky aktualizována v celém projektu což značně zefektivňuje a zpřesňuje práci. Program obsahuje rovněž funkce pro 3D navrhování silnic, železničních tratí a koridorů. Obsahuje předdefinované přechodnice, příčné sklony, klopení zatáček, vzestupnice, jízdní pruhy a další prvky dle ČSN 73 6101 a 73 6110. Vzhled objektů a popisek je řízen snadno upravitelnými styly.

Civil 3D obsahuje nástroje pro týmovou spolupráci projektantů. Pro správu projektů včetně souvisejících "office" dokumentů lze použít s Civilem dodávanou klient-server aplikaci Autodesk Vault.


Přechodem na Civil 3D CS+ zvýšíte produktivitu až o 35%


Co je CS+?

CS+ "CS+" (CAD Studio Plus) je rozšířená technická podpora - Helpdesk, plný přístup na CADforum.cz, plus doplňkové bonus utility, makra, šablony, implementační dokumenty, knihovny, styly a další materiály dodávané exkluzivně s CAD aplikacemi Autodesk od firmy CAD Studio a.s.

Rozšířený AutoCAD Civil 3D CS+ zakoupíte pouze u firmy CAD Studio. Naše Bonus DVD "CS+" obsahuje mj. sadu nástrojů Civil Tools, rozšířené šablony pro české a slovenské projektanty, vlastní podsestavy, školicí materiály a Civil videa.

V Civilu lze pracovat s bodovým polem v řadě vstupních formátů, včetně MDB a LandXML. Lze načítat mapová a GIS data z řady zdrojů, včetně WMS a WFS (nabízíme též import dat Katastru ČR). Civil 3D pracuje se standardním formátem DWG, takže data lze sdílet s dalšími aplikacemi firmy Autodesk. Civil 3D je i výkonnou platformou pro tvorbu nadstavbových aplikací, nabízí široké API rozhraní (.NET, ARX).

Civil 3D - DMT Civil 3D - koridor


Hardwarové požadavky

Systémové požadavky Civil3D 2015:
Pentium 4, Xeon nebo AMD Athlon/3GHz nebo dual-core, s podporou SSE2, 4GB RAM (doporučeno min. 8GB RAM), 21GB na disku, 1280x1024 Direct3D grafika s 256MB RAM (doporučeno 1600x1200), DVD, Windows 8/8.1 nebo Windows 7 (pouze 64bit), .NET Framework 4.5

Systémové požadavky Civil3D 2014:
Pentium 4 nebo AMD Athlon/3GHz nebo dual-core, s podporou SSE2, 4GB RAM (doporučeno 8GB RAM), 12GB na disku, 1280x1024 Direct3D grafika se 128MB RAM (doporučeno 1600x1200), DVD, Windows 8 nebo Windows 7 (pouze 64bit)


Další aplikace a nadstavby

Firma CAD Studio nabízí k Civil 3D řadu doplňkových aplikací a rozšíření (Extensions) zefektivňujících práci:

Podpora

 • Česká podpora Civil 3D (www.cadforum.cz)
 • Service Pack 1 (Update 1) pro Civil 3D 2010 uvolněn v srpnu 2009 - viz přehled service packů
 • Service Pack 1 (Update 1) pro Civil 3D 2009 uvolněn v srpnu 2008 - viz přehled service packů
 • Service Pack 2 pro Civil 3D 2008 uvolněn v září 2007 - viz přehled service packů
 • Service Pack 3 pro Civil 3D 2007 uvolněn v listopadu 2006 - viz přehled service packů
 • Bezplatný "CZ Country Kit" k Civil 3D 2010, 2009, 2008 a 2007 - viz Download (vyžádejte si též rozšíření firmy CAD Studio)
 • Tipy a Triky pro Civil 3D
 • Výuková videopásma Civil 3D od CAD Studia
 • Česká HTU šablona CAD Studio pro Civil 3D 2010
 • Aplikace CAD Studio-Rozšíření (hrany trasy a rozšíření) pro Civil 3D 2010
 • Držitelé subscription k Civil 3D 2008 mají k dispozici aplikaci Autodesk StormWater pro navrhování a analýzu (výpočty, optimalizace, reporty) dešťové kanalizace a jímek, která načítá potrubní data z Civil 3D (dříve Intellisolve HydraFlow, oblast hydrologie/hydrografie, analýzy povodí, modelování retenčních nádrží). Standardně v instalaci verze 2009, 2010 a 2011.
 • Pro držitele subscription k Civil 3D 2009 je dispozici aplikace GENIO Import/Export Extension pro přenos souborů z/do Bentley MX.
 • Majitelé subscription k Civil 3D 2010 mohou získat nové silniční podsestavy respektující české extravilánové normy.
 • "Subscription Advantage Pack" pro Civil 3D 2010 rozšiřuje funkce aplikace o práci s rozsáhlými mraky bodů (laserové zaměřování), návrhy okružních křižovatek a o další obecnější funkce

Civil 3D - vlastnosti vrstevnic

Civil 3D - profil

Civil 3D - bodové pole a terénHistorie verzí Civil3D:
 • Nový Civil 3D 2015 - řez potrubím v PR, výpočet 3D ploch ze spojnic koridoru, vertikální oblouky, prohození podsestav, zahušťování koridorů, vylepšený Subassembly Composer, export do KML/KMZ, vylepšený export do DWG/DGN a další funkce.
 • Verze Civil 3D 2014< - vylepšené tlakové potrubí, koridory s možností cílovat na hrany z xrefu, promítání AutoCAD těles v příčných řezech, datové zkratky - vložené reference na trasu nebo podélný profil, import a export do Infraworks, zpětná kompatibilita s Civil 3D 2013 a další funkce.
 • Verze Civil 3D 2013 - nový formát DWG, vylepšený geodetický modul, železniční dopravní stavby, projektování tlakových potrubí, vylepšené a zrychlené koridory, Subassembly Composer a další funkce.
 • Verze Civil 3D 2012 s rychlejším startem, rozšířenou podporou koridorů (šikmý příčný řez koridorem, více koridorů v řezu, editor příčného řezu), správou stylů, novými možnostmi importu dat, vylepšeným trasováním, volbou polohy osy klopení, optimalizovaným zobrazením povrchů, importem potrubní sítě ze souborů SHP, objektem "povodí", nebo Civil view exporter.
 • Verze Civil 3D 2011 v 64bitové verzi, nižšími nároky na paměť, s vizuální editací koridorů, funkcemi pro efektivní návrh okružních křižovatek. Funkce pro dynamické lineární rozšíření vozovky, vylepšený způsob klopení, analýzy viditelnosti, HEC-RAS.
 • Verze Civil 3D 2010 s produktivnějším ribbon rozhraním, funkcemi pro efektivní návrh křižovatek a odvodnění, nástroje navrhování parcel, rozšířené návrhové a analytické funkce (kubatury), zvýšený výkon, BIM funkce - spolupráce s Revitem a dalšími aplikacemi.
 • Verze Civil 3D 2009 CZ - podpora práce s velkými modely terénu (>1.6 mil.bodů), ořez terénu, plocha povodí, komunikace s geodetickými zařízeními (dálkoměry), aplikaci pro hydrologii a hydrauliku (Hydraflow), Survey Link, snazší modelování koridorů, svahování zemních těles, kritérii řízený návrh komunikací, optimalizace tras/nivelet, propojení xrefů, hmotnice, přesuny hmot, posuzování návrhových parametrů silnic, rozšíření zástupců dat a Vaultu. Viz New features workshop online.
 • Verze Civil 3D 2008 CZ - zjednodušené uživatelské rozhraní, urychlení funkcí, řada nových funkcí pro body, křivky a plochy, nové podsestavy modelování koridorů, nové funkce pro řezy, svahování a parcely, začišťování trubních sítí, vylepšené anotace, extrahování dat, export/import Google Earth, atd. Viz New features workshop online.

Civil 3D Civil 3D - silnice


Další informace, ceny

Civil 3D CS+

Viz též novinky:


Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Pošlete mi informace o Civil 3D
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Funkce:
Firma: *
Adresa:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Poznámka:
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio
© Copyright 2014 CAD Studio a.s. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí